Thông báo

Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai xét tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Giáo dục và KNC Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2022
Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai xét tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Giáo dục và KNC Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2022
 
Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
 
Triển khai rà soát Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
Triển khai rà soát Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
 
Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu
Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu
 
Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ TS, THS bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 năm 2022 và 202
Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ TS, THS bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 năm 2021 và 2022
 
Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo về việc tiếp nhận làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021
 
Thông báo đến cán bộ hưu trí về triển khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2021
Thông báo đến cán bộ hưu trí về triển khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2021
 
Thông báo triển khai đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2021
Thông báo triển khai đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2021
 
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Triển khai Công văn số 2429/BTP-TCCB ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
 
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020 theo Công văn số 1668/ĐHLHN-TCCB ngày 04/6/2020 (đính kèm theo Công văn này). Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt rộng rãi trong toàn đơn vị nội dung Công văn số 1668; tổ chức rà soát, hướng dẫn các cá nhân có đủ điều kiện đăng ký xét tặng và gửi về phòng TCCB trước ngày 18/6/2020. Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.
 
Thông báo triển khai đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2020
Thông báo triển khai đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
 
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
 
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
 
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
 
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
 
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018