Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Đăng vào 27/01/2022 14:35

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/BNCTW, ngày 23/12/2021 của Ban Nội chính Trung ương về tuyển dụng công chức năm 2022 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ban Nội chính trung ương cần tuyển dụng 09 công chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Chi tiết xin xem Thông báo TẠI ĐÂY