Thông báo triển khai đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2020

Đăng vào 20/05/2020 11:42

Công văn triển khai của Trường: xem TẠI ĐÂY

Công văn triển khai của BTP: xem TẠI ĐÂY

Kế hoạch của Bộ Tư pháp: xem TẠI ĐÂY

Biểu mẫu số 03: xem TẠI ĐÂY

Biểu mẫu số 04: Xem TẠI ĐÂY