Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Đăng vào 03/08/2022 10:07

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  • TRÍCH YẾU:Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
  • SỐ HIỆU:69-QĐ/TW
  • LOẠI VĂN BẢN:Quy định
  • LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • NGÀY BAN HÀNH:06/07/2022
  • NGÀY HIỆU LỰC:06/07/2022
  • CƠ QUAN BH:Bộ Chính trị
  • NGƯỜI KÝ:Võ Văn Thưởng
  • ĐÍNH KÈM:Tải về