Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ TS, THS bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 năm 2022 và 202

Đăng vào 08/06/2021 10:52

Công văn của Trường: xem TẠI ĐÂY

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xem TẠI ĐÂY

Đề án 89/QĐ-TTg: Xem TẠI ĐÂY