Thông báo

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Triển khai Công văn số 2429/BTP-TCCB ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
 
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020 theo Công văn số 1668/ĐHLHN-TCCB ngày 04/6/2020 (đính kèm theo Công văn này). Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt rộng rãi trong toàn đơn vị nội dung Công văn số 1668; tổ chức rà soát, hướng dẫn các cá nhân có đủ điều kiện đăng ký xét tặng và gửi về phòng TCCB trước ngày 18/6/2020. Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.
 
Thông báo triển khai đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2020
Thông báo triển khai đăng ký dự thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
 
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
 
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
 
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
 
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
 
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
 
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
 
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
 
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
 
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
 
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
 
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
 
Công văn triển khai góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thực hiện Công văn số 5443/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo Luật), Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai rộng rãi, nghiêm túc việc góp ý Dự thảo Luật cụ thể như sau:
 
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn