Thông báo

Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
 
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
 
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
 
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
 
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
 
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
 
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
 
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
 
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
 
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
 
Công văn triển khai góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thực hiện Công văn số 5443/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo Luật), Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai rộng rãi, nghiêm túc việc góp ý Dự thảo Luật cụ thể như sau:
 
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
 
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
 
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
 
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
 
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
 
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019