Thông báo đào tạo trong nước

Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ TS, THS bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 năm 2022 và 202
Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ TS, THS bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 năm 2021 và 2022
 
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
Công văn về việc tuyển sinh đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
 
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019
Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019
 
Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017
Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017
 
Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
Công văn số 362/HVQLGD-TTBD ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
 
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
 
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
 
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
 
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
 
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
 
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017