Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Đăng vào 16/05/2023 09:22

Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Đăng vào 15/05/2023

 Xem chi tiết thông báo

Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Kiến thức chung

HLU.EDU.VN