Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Đăng vào 17/07/2020 08:47

Xem Công văn triển khai của Trường TẠI ĐÂY

Xem Công văn triển khai của Bộ Tư pháp và Thông báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam TẠI ĐÂY