Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017

Đăng vào 21/08/2017 17:52

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017: xem TẠI ĐÂY

Biểu mẫu kê khai: tải TẠI ĐÂY

Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên (hợp nhất): tải TẠI ĐÂY