Nghị quyết liên tịch giữa Đảng uỷ - Hội đồng trường và Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ, Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 01/02/2023 08:59

Xem Nghị quyết Liên tịch: TẠI ĐÂY