Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 4 năm 2018 (kèm theo Danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS)

Đăng vào 04/04/2018 10:28

Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 4 năm 2018 (kèm theo Danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS)

QD so 11 CNDTC

 

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/4/2018 (Download tại đây).