Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Đăng vào 13/03/2018 16:45

Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Quyet dinh so 06 CNDTC

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 (Download tại đây).