Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

Đăng vào 27/12/2017 12:58

Thực hiện Công văn số 6574/BTP-TCCB ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo đến các đơn vị cụ thể như sau:

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tổ chức thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phụ trách lĩnh vực Quản lý khoa học, công nghệ, môi trường, khuyến nông và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông tin về việc thi tuyển đã được đăng tải trên Báo Nông nghiệp Việt Nam số ra ngày 12 và 13/10/2017; các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký dự tuyển được quy định tại Thông báo số 8515/TB-BNN-TCCB ngày 10/10/2017, Quyết định số 3583/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án "thí điểm thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường" và được đăng tải trên website: mard.gov.vn và nongnghiep.vn.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi 01 Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đến hết ngày 31/12/2017 (theo dấu bưu điện).

Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức đơn vị mình biết và đăng ký tham gia thi tuyển nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định./.