Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Đăng vào 28/08/2017 18:02:07

Xem Thông báo TẠI ĐÂY

 

http://www.hdcdgsnn.gov.vn/images/Cong_van_50-Tap_huan.pdf