Thông báo về việc cử viên chức tham gia Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 - 2018

Đăng vào 08/08/2017 11:25

Thực hiện Kế hoạch số 2321/KH-ĐHLHN ngày 07 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 – 2018, cụ thể trong thông báo đính kèm. (XEM TẠI ĐÂY)  Kế hoạch xem TẠI ĐÂY

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, tổ chức và quản lý để viên chức tham gia Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc và đúng giờ. Danh sách tham gia Hội nghị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ qua địa chỉ thư điện tử: tccb@hlu.edu.vn chậm nhất 10h00 ngày 10 tháng 8 năm 2017 (Thứ Năm). Những trường hợp không tham gia phải có lý do chính đáng để Phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phòng Tổ chức cán bộ