Công văn Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017.

Đăng vào 02/08/2017 12:35

Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017

Công văn số 41/HĐCDGSNN-VP (Download), ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS cơ sở) của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) như sau:

I- Hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở:

1. Công văn đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở.

2. Danh sách dự kiến các thành viên HĐCDGS cơ sở (Mẫu C1/2017).

3. Danh sách các GS, PGS và tiến sĩ trong biên chế cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (Mẫu C2/2017).

4. Danh sách các GS, PGS và tiến sĩ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (Mẫu C3/2017).

5. Danh sách các giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Mẫu C4/2017).

Đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: Các cán bộ thuộc biên chế cơ hữu dự kiến đưa vào HĐCDGS cơ sở, đề nghị CSGDĐH gửi kèm theo bản sao hợp đồng dài hạn (02 năm trở lên) và bảng lương tháng đầu các quý trong 2 năm gần đây cho Văn phòng HĐCDGSNN.

Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học gửi các tài liệu trên về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, địa chỉ: Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

II- Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn cuối cùng cơ sở giáo dục đại học nộp hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở cho Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước là ngày 10/8/2017 theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đã thông báo.

Liên hệ khi cần thiết:

Chánh Văn phòng: PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, di động: 0903.636.054;

Trưởng phòng Hành chính-Quản trị: Ông Nguyễn Đức Huy, di động: 0983.635.007;

Email:hdcdgsnn@scpt.gov.vn./.

 TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Trần Văn Nhung