Công văn về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của đảng viên, viên chức thuộc Trường

Đăng vào 02/11/2022 14:44

Xem Công văn TẠI ĐÂY

Xem Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp TẠI ĐÂY

Xem Hướng dẫn của Đảng uỷ TẠI ĐÂY

Xem các biểu mẫu TẠI ĐÂY