Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử

Đăng vào 07/12/2018 15:06

Thông báo về việc triển khai thí điểm thực hiện chấm công qua máy chấm công bằng vân tay tại Trường Đại học Luật Hà Nội

TẠI ĐÂY