Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương

Đăng vào 09/01/2018 08:58

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường!

Thực hiện Công văn số 6671/BTP-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo đến các đơn vị cụ thể như sau:

Ban Tổ chức Trung ương thông báo tổ chức thi tuyển 03 chức danh: Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Ban; Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban; Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Vụ Địa phương III (làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Thông tin về đối tượng dự thi, điều kiện tiêu chuẩn; nội dung, hình thức thi tuyển đề nghị xem tại Thông báo số 364-TB/BTCTW (đính kèm Công văn này).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển đến hết ngày 20/01/2018 (theo dấu bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức đơn vị mình biết và đăng ký tham gia thi tuyển nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định./.

Thông báo của Trường: TẠI ĐÂY

Thông báo của Bộ Tư pháp: TẠI ĐÂY