Thông báo học bổng đào tạo tại nước ngoài

Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017
 
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
 
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour (ÚC) 2018
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour 2018
 
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018 (Học bổng MEXT)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018
 
Thông báo chương trình đào tạo tiến sỹ luật từ xa của Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản
Thông báo chương trình đào tạo tiến sỹ luật từ xa của Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản
 
Thông báo học bổng Úc và Nhật Bản năm 2017
Thông báo học bổng Úc và Nhật Bản năm 2017