Quy định 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, mỗi quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đăng vào 01/12/2023 00:00

Xem Quy định TẠI ĐÂY