Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

Đăng vào 07/10/2022 10:30
Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật
  • TRÍCH YẾU:Về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật
  • SỐ HIỆU:20-TB/TW
  • LOẠI VĂN BẢN:Văn bản khác
  • LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • NGÀY BAN HÀNH:08/09/2022
  • NGÀY HIỆU LỰC:08/09/2022
  • CƠ QUAN BH:Bộ Chính trị
  • NGƯỜI KÝ:Võ Văn Thưởng
  • ĐÍNH KÈM:Tải về