Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Đăng vào 13/03/2018 16:18

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 273/QĐ-BTP ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Xem chi tiết TẠI ĐÂY