Nghị định số: 96/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

Đăng vào 22/08/2017 18:51
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 
Số ký hiệu 96/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 16/08/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 16/08/2017
Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng