Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường

Đăng vào 23/11/2017 08:01

Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường

Công văn thông báo triển khai nâng lương trước hạn: XEM TẠI ĐÂY

Quy chế 3466 của Bộ Tư pháp: XEM TẠI ĐÂY

Mẫu kê khai nâng bậc lương trước hạn: XEM TẠI ĐÂY

Mẫu tổng hợp đề nghị của đơn vị: XEM TẠI ĐÂY