Trường Đại học Luật Hà Nội có 01 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021

Đăng vào 05/06/2021 17:46

Trường Đại học Luật Hà Nội có 01 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 445/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 917 cá nhân.

Trường Đại học Luật Hà Nội vinh dự có Nhà giáo, PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu, giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Bộ môn Luật Tài chính – ngân hàng Khoa Pháp luật kinh tế được phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo ưu tú” năm 2021.

NGƯT. PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Xem Quyết định 445/QĐ-CTN