Danh sách ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Đăng vào 02/02/2018 17:14

Danh sách ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Dưới đây là danh sách các ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

(Download Danh sách tại đây).