Quyết định số 1301/QĐ-BTP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.

Đăng vào 18/06/2018 15:32

Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-BTP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp. 

1. Quyết định ban hành Quy chế: xem TẠI ĐÂY

2. Quy chế: xem TẠI ĐÂY

3. Các Phụ lục: xem TẠI ĐÂY