Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Đăng vào 27/03/2018 16:08

 

Xem Thông tư: TẠI ĐÂY