Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Đăng vào 16/10/2017 13:07

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 14/04/2015
Ngày có hiệu lực 30/05/2015
Ngày hết hiệu lực 31/12/2021
Người ký Trương Chí Trung, Trần Anh Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư liên tịch
Tệp đính kèm: 01-TTLT-BNV.signed.pdf (1292188 Byte)