Quyết định số 4090/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định Tuyển chọn người học trong phạm vi Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Đăng vào 14/10/2022 09:14

Xem Quy định TẠI ĐÂY