Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Đăng vào 09/09/2022 15:30

Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  • TRÍCH YẾU:Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
  • SỐ HIỆU:80-QĐ/TW
  • LOẠI VĂN BẢN:Quy định
  • LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • NGÀY BAN HÀNH:18/08/2022
  • NGÀY HIỆU LỰC:18/08/2022
  • CƠ QUAN BH:Bộ Chính trị
  • NGƯỜI KÝ:Võ Văn Thưởng
  • ĐÍNH KÈM:Tải về