Quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Đăng vào 16/03/2020 17:24

Xem văn bản TẠI ĐÂY