Thông báo

Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
 
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour (ÚC) 2018
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour 2018
 
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
 
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
 
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
 
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017
 
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018 (Học bổng MEXT)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018
 
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
 
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chính phủ Úc nhận hồ sơ cho học bổng Endeavour
Chính phủ Úc nhận hồ sơ cho học bổng Endeavour
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
 
Thông báo chương trình đào tạo tiến sỹ luật từ xa của Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản
Thông báo chương trình đào tạo tiến sỹ luật từ xa của Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản
 
Thông báo V/v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017
Thông báo V/v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017
 
Thông báo học bổng Úc và Nhật Bản năm 2017
Thông báo học bổng Úc và Nhật Bản năm 2017