Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Đăng vào 03/08/2021 14:44

Ngày 01/08/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn Nghị định hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Xem chi tiết Nghị định 77/2021/NĐ-CP tại đây

TẢI VĂN BẢN

docNghị định 77/2021/NĐ-CP DOC (Bản Word)

pdfNghị định 77/2021/NĐ-CP PDF (Bản có dấu đỏ)