Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

Đăng vào 22/06/2018 16:21

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018: Xem Tại đây

Quyết định ban hành Đề án thí điểm thi tuyển: Xem TẠI ĐÂY

Đề án thí điểm thi tuyển: Xem TẠI ĐÂY