Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018

Đăng vào 11/09/2017 16:59

 

Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018 (VIED.VN)

06 Tháng 9, 2017 

Bạn muốn đi du học bằng tiếng Pháp trong một trường đại học ở Canada theo chương trình thạc sĩ, hay tiến sĩ, hay thực tập sau tiến sỹ, hay thực tập nghề tại một cơ sở đào tạo của Canada? Bạn hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, hoặc trong một công ty tư nhân, hoặc một tổ chức phi chính phủ, và đã có ít nhất một năm kinh nghiệm nghề nghiệp?

Chúng tôi gợi ý bạn tìm hiểu thông tin về chương trình học bổng Canada thông qua liên kết này: http://www.boursesfrancophonie.ca.  

Các tập đính kèm